Zrušení předkupního práva

1.7.2020, magické datum, na které se těší nejen kupující a prodávající, ale také realitní makléři. A proč? S účinností od tohoto data bude totiž zrušeno předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí.

Současná právní úprava značně komplikuje realitní obchody týkající se spoluvlastnictví garážových stání, parkovacích stání před domem, zahrádek, předzahrádek, sklepních prostor, pozemků, rodinných domů v podílovém spoluvlastnictví, spoluvlastnictví na příjezdových cestách aj.

Dle aktuálního znění občanského zákoníku má prodávající povinnost učinit spoluvlastníkovi nabídku ke koupi, přičemž při nabídce je vyžadováno oznámení obsahu smlouvy uzavřené s kupujícím (§ 2147). Spoluvlastník má pak k dispozici 3 měsíce na rozmyšlenou a teprve pokud do uplynutí této doby nedojde k uhrazení kupní ceny, předkupní právo zaniká a je možné nemovitost převést na kupujícího. Spoluvlastník se může samozřejmě svého práva vzdát, nicméně zajistit podpisy všech spoluvlastníků je zejména u velkých bytových domů dost problematické, v některých případech neproveditelné.

Naštěstí bylo volání realitního trhu vyslyšeno. Novelou občanského zákoníku č. 163/2020 Sb. se kromě jiného s účinností od 1. 7. 2020 konečně vrací právní úprava do stavu, která byla platná před lednem 2018, tedy bude zrušeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků pro všechny nemovitosti. Zachováno zůstane pouze předkupní právo pro výjimečné případy, jako je vznik spoluvlastnictví pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností, kde spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (§ 1124 a § 1125).

Díky zrušení předkupního práva konečně odpadne komplikované nabízení koupě ostatním spoluvlastníkům, a především čekání na jejich vyjádření v tříměsíční lhůtě, které přinášelo do obchodu značné obavy a nejistotu.

Autor článku: Ing. Pavel Pekárek

Zdroje dat: