Zprostředkovatelská smlouva: Co by měla obsahovat a na co si ve smlouvě dát pozor?

Ačkoliv nikde není stanoveno, že zprostředkování prodeje nemovitosti musí být na základě písemné smlouvy (může být i ústní dohoda), vždy platí: „littera scripta manet neboli co je psáno, to je dáno.

Při zprostředkování prodeje nemovitosti za několik miliónů korun je profesionální, nastavit si hned od začátku podmínky spolupráce. Mělo by být jasně stanoveno, za co zprostředkovatel své peníze dostane.

Co by tedy taková smlouva měla obsahovat?

  • dobu, po kterou bude zprostředkovatel nemovitost nabízet, resp. na jak dlouho bude smlouva uzavřena
  • seznam služeb, které realitní zprostředkovatel zajistí a které za majitele zaplatí

1

  • jasně stanovenou výši provize
  • ujednání týkající se situace, kdy klient vypoví rezervační smlouvu

2

  • možnosti odstoupení od smlouvy

Na co si dát ve smlouvě pozor?

  • výše provize (ověřte si, jestli je zprostředkovatel plátce DPH a zda je daň součástí provize)
  • přiměřenou délku výpovědní lhůtu
  • sankce a pokuty

3

Přesně specifikované podmínky (ať už písemně nebo ústně) by měly být základem a vést k úspěšnému dokončení celé transakce.

autor článku: Pavel Pekárek