Změna v placení daně při koupi nemovitosti

Začátkem června 2016 byla Poslaneckou sněmovnou ČR ve 3. čtení schválena novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Novela sebou přináší řadu změn, z nichž na nejdůležitější bych Vás rád upozornil. Novela byla předložena Senátu, poté prezidentovi a následně 5. srpna 2016 vyhlášena ve Sbírce zákonů. Její účinnost nabývá dnem 1. 11. 2016.

Jaké změny nás tedy na realitním trhu čekají?

V aktuálním znění je povinnost platby daně z nabytí nemovitých věcí na straně převodce (prodávající), přičemž nabyvatel ručí za to, že daň bude řádně a včas zaplacena. Zároveň je možné, aby se smluvní strany dohodly, kdo daň zaplatí. Novela však sjednotí poplatníka a nabyvatele, nově tedy bude plátcem této daně nabyvatel (kupující), který bude mít povinnost podávat také daňové přiznání.

Nabyvatel je v současném znění tzv. ručitelem za zaplacení této daně. Aby se v praxi předešlo nejistotě ručitele, zda bude daň zaplacena, bývá nejčastěji odeslána na finanční úřad přímo z advokátní úschovy, kde jsou finanční prostředky po celou dobu deponovány. V souvislosti s přijetím této novely a změnou poplatníka dojde ke zrušení ručitele za tuto daň, neboť již nebude mít opodstatnění.

Osvobození novostaveb

Současná právní úprava osvobozuje od daně z nabytí nemovitých věcí první úplatné nabytí vlastnického práva k novým stavbám a jednotkám. Novela však toto ustanovení upravuje, stavba či jednotka bude muset být dokončená nebo užívaná (podle toho, který okamžik nastane dříve). Osvobození se tedy nově nebude vztahovat na rozestavěné stavby či jednotky.

Cílem zavedení této novely je především zjednodušit a zpřehlednit pravidla. Stát si od změny právní úpravy slibuje urychlení samotné správy daně, jednodušší dohledání informací o poplatníkovi (např. z katastru nemovitostí), snížení nepřehlednosti a zjednodušení její vymahatelnosti. Tato změna však může přinést komplikace na realitním trhu, a to zejména těm kupujícím, kteří nemají k dispozici žádné finanční prostředky a chtějí financovat nemovitost 100 % úvěrem.

Podmínky platby a sazba daně zůstávají stále stejné, sazba daně bude i nadále ve výši 4% z hodnoty nemovitosti, která se odvíjí buď ze srovnávací daňové hodnoty, nebo sjednané kupní ceny. Daň bude muset být jako doposud uhrazena nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž nabyl vklad do katastru nemovitostí právních účinků. Částka, určená pro platbu daně se vždy hradí na finanční úřad, v jehož obvodu se prodávaná nemovitost nachází.

Autor článku: Pavel Pekárek

Zdroj dat:

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/zmeny-v-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-v-roce-2016/
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zmena-v-placeni-dane-pri-koupi-nemovitosti-se-odklada_380394.html
http://edmutilitas.cz/zmena-poplatnika-u-dane-z-nabyti-nemovitych-veci/#.V2g_7OJv7IU