Zákon o regulaci realitního podnikání

Na českém realitním trhu panuje z hlediska počtu realitních zprostředkovatelů velká konkurence. Jak je to ale s kvalitou poskytovaných služeb?

V současné době je situace na českém realitním trhu velice nepřehledná a nejasná. Hlavním důvodem je podle mého názoru zejména velký počet realitních zprostředkovatelů v porovnání s velikostí trhu.Podle statistických údajů, zveřejněných v roce 2014, usiluje v ČR o přízeň klientů více než 18.000 realitních zprostředkovatelů, z čehož vyplývá, že na jednoho makléře připadá zhruba 600 obyvatel. Pro srovnání, ve Francii vychází na jednoho zprostředkovatele přibližně dva a půl tisíce obyvatel, v Polsku necelé čtyři tisíce a v mnohem větším Německu dokonce až sedm tisíc obyvatel.

Domnívám se, že takto vysoký počet realitních zprostředkovatelů je spíše na škodu a značným způsobem se odráží na kvalitě poskytovaných služeb. V dnešní době se totiž realitním zprostředkovatelem může stát v podstatě kdokoliv, kdo má čistý trestní rejstřík a 1000 Kč, potřebných při ohlášení živnosti. Lidé tak mnohdy svěřují své peníze realitním zprostředkovatelům, kteří nemají dostatek odborných znalostí a zkušeností z oboru. Tyto skutečnosti pak vedou k tomu, že dochází k neprofesionálnímu jednání, lidé mají k realitním zprostředkovatelům značnou nedůvěru a často se snaží nemovitost prodat prostřednictvím portálů pro soukromou inzerci.

Na řešení problému přesycenosti realitního trhu se v současné době podílí Ministerstvo pro místní rozvoj, které připravuje nový zákon o regulaci realitního podnikání, který by měl specifikovat a upřesnit podmínky, za kterých lze realitní profesi vykonávat. Podle předpokladů by měl zákon nabýt platnosti ve 4. čtvrtletí roku 2017. V rámci přípravy zmiňovaného zákona provedlo ministerstvo v roce 2014 analýzu realitního trhu prostřednictvím veřejného průzkumu určeného nejen pro klienty realitních kanceláří, ale také pro samotné zprostředkovatele. Z dotazníkového šetření pro klienty (1052 vyplněných dotazníků) vyplývá, že více než 50% není se situací na realitním trhu příliš spokojeno.

Dotazník pro klienty – zkušenosti klientů s RK

Hlavním problémem je především nedůvěra v kvalitu poskytovaných služeb. Klienti očekávají od realitních zprostředkovatelů právní jistotu, profesionální přístup, hladký průběh transakce a odměnu odpovídající rozsahu poskytovaných služeb, s čímž se často nesetkávají.

Zajímavé výsledky přinesl i dotazník pro realitní zprostředkovatele (1232 vyplněných dotazníků), na základě kterého považuje cca 79 % dotázaných aktuální situaci za velmi špatnou.

Dotazník pro realitní zprostředkovatele – současná situace na realitním trhu

Většina dotázaných realitních zprostředkovatelů považuje za hlavní problémy zejména nedostatečné nároky na kvalifikaci, odbornost zprostředkovatelů a nekalé praktiky, objevující se v této činnosti. Důsledkem jeneustálý pokles důvěry spotřebitelů.

Celou situaci by tedy mohla vylepšit již zmiňovaná regulace realitní profesekterá je v současnosti nedostatečná. I realitní zprostředkovatelé tedy doufají, že připravované změny povedou k vytvoření vhodných a rovných podmínek pro jejich činnost a přispějí ke zvýšení důvěryhodnosti v poskytované služby. Domnívám se, že významná změna a zkvalitnění realitního oboru jsou možné pouze tehdy, změní-li se celý systém a podmínky vstupu do tohoto odvětví. Připravovaný zákon o regulaci realitní činnosti je podle mého názoru naprosto nezbytným pro zajištění a stanovení jasných pravidel, na základě kterých bude možné profesi realitního zprostředkovatele vykonávat.

autor článku: Pavel Pekárek