Velký problém realitního trhu: jednu nemovitost nabízí více realitních zprostředkovatelů

Situace, kdy u nás jednu nemovitost nabízí na realitním serveru více realitních zprostředkovatelů, je v dnešní době zcela běžná. Jak ale taková nemovitost působí na klienty?

Často je chyba na straně prodávajících, kteří bez jakékoliv smlouvy, umožní realitním zprostředkovatelům nemovitost tímto způsobem nabízet. Obvykle nedojde k urychlení prodeje, co realitní zprostředkovatel, to jiná informace a především odlišná cena. Pro klienty je pak obtížné získat o nabízené nemovitosti relevantní informace. To sebou přináší mnoho zmatků a nedorozumění a zejména snížení hodnoty nemovitosti a důvěryhodnosti v očích klientů, což potvrdil i průzkum, který jsem provedl prostřednictvím on-line dotazníkového šetření na vzorku 250 vybraných klientů (2015).

Více než 80 % dotázaných klientů potvrzuje,že takto nabízená nemovitost na ně působí nedůvěryhodně, což vyobrazuje níže uvedený graf.

Působí na Vás nabídka více inzerátů na jednom realitním serveru týkající se stejné nemovitosti důvěryhodně?

Zdroj: Vlastní konstrukce, data z https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=45384

V případě, že i přesto klienti o koupi dané nemovitosti uvažují, rozhodujícím kritériem je pro ně cena, což potvrdila více než polovina dotázaných. Na níže uvedeném grafu je vidět, že ostatní parametry jako fotografie u inzerátu, značka realitní kanceláře nebo obsah inzerátu pro ně příliš důležité nejsou.

Naleznete-li v inzerci více inzerátů týkající se stejné nemovitosti, na základě jakých kritérií se rozhodnete, koho budete kontaktovat?

Zdroj: Vlastní konstrukce, data z https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=45384

V praxi to často vypadá tak, že realitní zprostředkovatelé vyvíjejí tlak na majitele na snížení ceny nemovitosti a „soutěží“ pak mezi sebou o to, kdo bude mít u nabídky nižší cenu a získá tak zájemce o koupi na svou stranu.

Jaké je řešení?

Jedna nemovitost = jeden zprostředkovatel = jedna nabídka

U takto nabízené nemovitosti se předejde jak problémům s umělým snižováním ceny, tak nedorozuměním při získávání informací. Nabídka pak působí na klienty profesionálním dojmem je pro ně atraktivnější.

Každý prodej vyžaduje individuální přístup, kterého lze jen těžko dosáhnout, bude-li nemovitost nabízet více realitních zprostředkovatelů. Ti většinou ztrácí motivaci se této zakázce aktivně věnovat. Ať už tedy svěříte Vaši nemovitost komukoliv, mějte na paměti, že někdy méně je více.

autor článku: Pavel Pekárek