Ukázka přípravy RD před prodejem

                    Původní stav                                  Po úpravách

3D Půdorys