Rizika a nástrahy při pořízení nemovitosti

Kupujete v dnešní době nemovitost? Víte, na co byste si měli dát pozor a jaká jsou hlavní rizika při jejím pořízení?

S pořízením nemovitosti je spojeno mnoho rizik a nástrah, se kterými se můžete na realitním trhu setkat. Ta se zpravidla liší v tom, kupujete-li nemovitost přímo od majitele nebo prostřednictvím realitního zprostředkovatele.

Koupě od přímého majitele

Častými chybami při koupi nemovitosti od přímého majitele, jsou nekvalitní právní servis nevhodně zvolená úschova finančních prostředků.

Není totiž ničím neobvyklým, že si prodávající snaží sami zajistit i právní servis. Z „úsporných” důvodů tak často využívají nekvalitních právních služeb nebo si dokonce smlouvy zajišťují stažením různých, často chybných a neaktuálních, vzorů získaných na internetu. Podpis nevýhodných smluv se Vám však může mnohonásobně prodražit.

V případě, že má prodávající svého právníka, doporučuji i kupující straně si právníka zajistit. Je vždy lepší vše konzultovat s více odborníky, než podepsat první návrh smlouvy, navržený druhou stranou. Investice do právních služeb se rozhodně vyplatí.

Bezpečná úschova kupní ceny, důležitý bod každé transakce. Setkáte-li se s tím, že prodávající bude trvat na zaslání částky přímo na svůj účet, neměli byste na tento požadavek nikdy přistoupit. Je v zájmu kupujícího i prodávajícího uzavřít smlouvu o úschově finančních prostředků, která jasně vymezí podmínky, při jejichž splnění budou prostředky uvolněny. Výplata peněz probíhá zpravidla až v okamžiku zápisu do katastru nemovitostí, čímž se zamezí situaci, že prodávající bude mít finanční prostředky na účtu a kupující nebude řádně zapsaným vlastníkem.

Nejčastějšími formami úschov jsou advokátní, notářská a bankovní. Cena za tuto službu se pohybuje v řádech několika tisíců korun a určitě se jedná o investici, která se vyplatí.

Koupě nemovitosti prostřednictvím realitního zprostředkovatele

I při koupi nemovitosti prostřednictvím realitního zprostředkovatele se můžeme setkat s problémy týkající se nevýhodných smluv včetně nedostatku času na jejich prostudování, dále neposkytnutím nebo mnohdy zatajením důležitých informací, s nedostatečnou komunikací a kvalifikací a v neposlední řadě absencí možnosti výběru typu úschovy finančních prostředků.

Seriózní realitní zprostředkovatel by Vám vždy měl dát na výběr typ úschovy. Zpravidla by nikdy neměl trvat na tom, abyste finanční prostředky zasílaly přímo na jeho účet.

K úpravě způsobu nakládání s finančními prostředky klientů, by mělo dojít s připravovaným zákonem o regulaci realitního podnikání, ve kterém by měl být přesně vymezen způsob a postup při manipulaci s nimi.

Vzhledem k velkému počtu realitních zprostředkovatelů je orientace na realitním trhu velmi obtížná. Rizik a nástrah, která Vám hrozí, může být mnohem více. Buďte při jednání vždy obezřetní a opatrní, tak, abyste nepřišli o svůj čas a peníze.

autor článku: Pavel Pekárek