Znáte někoho ve Vašem okolí, kdo plánuje prodat nemovitost v Praze a blízkém okolí? Zúčastněte se marketingové akce "Odměna za doporučení" a získejte 10 % z mé provize.

PODMÍNKY AKCE "ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ"

Realitní makléř Ing. Pavel Pekárek, Kubišova 922/13, 182 00 Praha 8, IČ: 86989383 (dále jen "Realitní makléř") tímto v souladu s § 1780 a násl občanského zákoníku nabízí každému možnost zúčastnit se marketingové akce "Odměna za doporučení".

Podmínky:

 1. Zúčastnit se této akce může fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba (dále jen "účastník").
 2. Účastník, který doporučí majiteli, který chce prodat svou nemovitost (dále jen "majitel"), aby ji prodával prostřednictvím Realitního makléře a splní níže uvedené podmínky, získá dále uvedenou odměnu.
 3. Podmínkou vzniku nároku na odměnu je splnění současně všech následujících podmínek:
  • a) účastník kontaktuje Realitního makléře dříve než majitel a předá mu kontaktní údaje na majitele, tj. jméno a příjmení, telefon nebo email a sdělí své jméno a příjmení, telefon nebo email
  • b) majitel, který s Realitním makléřem uzavře smlouvu o zprostředkování prodeje nahlásí před podpisem smlouvy o zprostředkování prodeje jméno a příjmení účastníka a potvrdí, že získal kontakt na Realitního makléře od účastníka
  • c) dojde k úspěšnému dokončení obchodního případu (tj. uzavření převodních smluv a zápis nového majitele do katastru nemovitostí)
 4. Výše odměny činí 10% z odměny Realitního makléře.
 5. Splatnost odměny účastníka je 10 dní od okamžiku, kdy bude Realitnímu makléři vyplacena zprostředkovatelská provize. Odměna účastníka bude vyplacena bezhotovostním převodem na sdělený účet.
 6. Nárok na odměnu nevzniká, dosáhl-li účastník splnění podmínek nečestným či klamavým způsobem. Dále je vyloučeno, aby jeden majitel byl doporučen více účastníky. V případě nesrovnalostí rozhodne podle časového hlediska Realitní makléř.
 7. Účastník má právo na informaci o stavu věci od Realitního makléře, zejména o výši sjednané zprostředkovatelské provize a dále o tom, zda byla uzavřena smlouva o zprostředkování prodeje.
 8. Účastník je povinen vyjadřovat se o Realitním makléři pozitivně a propagovat jeho dobré jméno.
 9. Účastník přistoupením na tyto podmínky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem naplnění těchto podmínek po dobu nezbytně nutnou, nejdéle 12 měsíců po vyplacení odměny.
 10. Tyto podmínky se stávají závazné mezi účastníkem a Realitním makléřem okamžikem, kdy účastník učiní první kroky k realizaci doporučení (odst. 3 písm. a).
 11. Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2018

         V Praze dne 1.1.2018                                      Ing. Pavel Pekárek    

TEST DOPORUČENÍ