Jaké jsou možnosti uložení finančních prostředků při prodeji nemovitosti?

Aby prodej nemovitosti proběhl hladce a bez potíží, je třeba zajistit bezpečné uložení dokumentů nebo finančních prostředků. A právě k tomu skvěle poslouží úschova, která chrání jak kupujícího, tak i prodávajícího. V České republice existuje několik typů úschov – advokátní, notářská, bankovní nebo případně u realitního zprostředkovatele. Pojďme zjistit, jaké jsou mezi nimi základní rozdíly.

Jak vlastně úschova funguje?

Při prodeji nemovitosti do hry vstupuje částka, která obvykle převyšuje několik milionů korun. Pokud by kupující za nemovitost platil přímo majiteli, nemusel by ho přepsat jako nového vlastníka na katastru nemovitostí. Proto existuje bezpečnější cesta, kdy kupující vloží finanční prostředky do úschovy, čímž potvrzuje, že má v úmyslu nemovitost opravdu koupit. Peníze jsou přitom po celou dobu uloženy na odděleném bankovním účtu pod dohledem profesionálů. Úschova umožňuje sledovat průběh transakce, zajišťuje spravedlivý postup a snižuje riziko sporů.

Úschova financí při prodeji nemovitosti

Nejjednodušší řešení? Advokátní úschova

Nejčastěji Češi využívají úschovu prováděnou advokátem. Je rychlá, snáze se přizpůsobuje konkrétním potřebám klientů a zpravidla bývá i levnější. Používá se u běžných prodejů nemovitostí, kdy jde hlavně o to uložit peníze nebo důležité dokumenty na neutrální půdě než bude transakce dokončena. Výhodou je automatická úschova kupní smlouvynávrhu na vklad do katastru nemovitostí, které advokát podává automaticky až poté, kdy je na úschovní účet složena celá kupní cena. Nevýhodou pro někoho může být situace, kdy advokát zastupuje jen jednoho z klientů a může tak dojít ke střetu zájmů. Advokátní úschova funguje na stejných principech jako úschova notářská. Advokát má zřízen pro každý obchodní případ zvláštní úschovní účet, který nesmí použít pro žádné jiné transakce. Nově ovšem od 23. 7. 2023 musejí mít advokátní úschovy oproti notářským úschovám zřízeny přímé bankovní notifikace o všech pohybech na úschovním účtu, takže máte okamžitý přehled, když je s prostředky nakládáno.

Nechcete advokáta? Pomůže notář

Notářská úschova je často využívána v případech, kdy je zapotřebí ověření pravosti dokumentů nebo ji nařizuje zákon. Používá se pro bezpečné uložení peněz, cenných papírů nebo dokumentů. Její nevýhodou je ale poměrně náročný proces přípravyrealizace. Na druhou stranu vám notář zajistí nestrannostobjektivitu. Úschova je, podobně jako u advokáta, jasně regulována zákonem, takže nabízí vysokou úroveň právní jistoty a bezpečnosti. I notář má zřízený oddělený bankovní účet pro provádění úschov. Notáři však nejsou povinni mít nastaveny automatické bankovní notifikace a někdy ani nenabízejí podání návrhu na vklad a kupní smlouvy katastrálnímu úřadu. Ceny bývají vyšší než u advokátní úschovy, jsou ale pevně stanoveny dle notářského tarifu. Nevýhodou je nižší flexibilita a také absence souvisejících právních služeb.

Úschova financí při prodeji nemovitosti

Obrátit se můžete i na banku

Bankovní úschovu lze v současnosti považovat za nejbezpečnější – banky disponují velkým množstvím finančních prostředků a jsou kontrolovány ze strany ČNB. Poskytují ji pouze vybrané banky a často pouze v případě, pokud u nich máte ještě další produkt (např. hypoteční úvěr). Pokud se navíc rozhodnete požadovat nějaké změny ve smlouvě, často neuspějete a připravit byste se měli i na vyšší cenu, která je často určena procentuálně. Banky také nejsou schopny nabídnout úschovu listin, tedy kupní smlouvy a návrhu na vklad.

Úschova financí při prodeji nemovitosti

Kterou z nich tedy vybrat?

Všechny formy úschovy mají svá specifika a je důležité zvolit tu, která nejlépe vyhovuje konkrétní situaci. Při samotném výběru vezměte v potaz reference. Přece jen se jedná často o vysoký obnos peněz a není nic důležitějšího, než aby byla transakce dokončena bezpečně a bez komplikací. A pokud byste si nevěděli rady, nebojte se mi napsat nebo zavolat. Moc rád vám pomohu.