Daň z nemovitých věcí – prodloužení termínu!

Ministerstvo financí 7. 1. 2021 schválilo odložení povinnosti podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Původní termín podání, který byl do 31. 1. 2021, je v současné době z důvodu COVID situace prodloužen do 31. 3. 2021.

Povinnost podat daňové přiznání se týká každého, kdo v roce 2020 nabyl do vlastnictví nemovitost (koupě, dědictví, dar).